Visualisering av hverdag og rutiner

"Ta livet som det faller seg" - en Disneyfavoritt hos den eldre garde. Men det er likevel godt å få sjansen til å få oversikt over egen hverdag. Også for den yngre garde.

Vi er nokså flinke med å føre opp hva som skal skje i kalenderen, slik at vi og foreldre vet hva som skal skje når.

For de minste barna, kan travle måneder - som desember og februar - være en liten utfordring. Vi er derfor i gang med å bygge opp et kartotek av bilder som illustrerer ting som skjer ila uken og måneden vi er inne i. Ukedagene henger etter hverandre, i barnehøyde. Under ukedagene henger bilder av hva som skjer ila dagen. Helt til høyre henger vi opp bilder av alt som skal skje ila måneden.

På denne måten er det lettere for barna å glede seg til ting som skal skje og for de minste barna å dele hverdagen sin med foreldrene ved bringing og henting.
Det går selvfølgelig an å bruke tegninger, piktogrammer eller andre symboler, men det fenger barna mest å se bilder av seg selv og andre de kjenner.