Årsplan for Helgerud menighetsbarnehage

I lov om barnehager av 17.juni 2005 § 2 pålegges hver enkelt barnehage å lage en årsplan, der det arbeidet som barnehagen holder på med skal konkretiseres.

 

Årsplan for 2019/2020

 

Hjemmesiden oppdateres hele tiden og gjenspeiler mye av arbeidet vårt.