Satsingsområder

Vårt mål er at barna i Helgerud menighetsbarnehage i trygge rammer skal utvikle språklige og  sosiale ferdigheter.  Vi vil rett og slett at andre skal ha lyst til å være sammen med dem.

Satsingsområdene våre er sang og musikk, skuespill, skikk og bruk, og kirkeåret. I tillegg har vi Bærum kommunes satsingsområder, LEK, REALFAG og ARBEID MOT MOBBING (se egen fane)

Vi har generelt fokus på språk, av og til også med tegn som støtte til tale. Vi tror barn i alle aldre og med ulike forutsentninger, har glede og utbytte av tegn-til-tale.