Satsingsområder

Vårt mål er at barna i Helgerud menighetsbarnehage i trygge rammer skal utvikle språklige og  sosiale ferdigheter.  Vi vil rett og slett at andre skal ha lyst til å være sammen med dem.

Satsingsområdene våre er sang og musikk, skuespill, skikk og bruk, og kirkeåret. I tillegg har vi Bærum kommunes satsingsområder. (se egen fane)

Vi har generelt fokus på språk, av og til også med tegn som støtte til tale. Vi tror barn i alle aldre og med ulike forutsentninger, har glede og utbytte av tegn-til-tale.