Planleggingsdager 2019/2020

På disse dagene er Helgerud menighetsbarnehage stengt:

 

For året 2019/2020 er det satt opp følgende dager:

fredag 16.08.19

fredag 25.10.19 

torsdag 02.01.20

fredag 13.03.20

fredag 22.05.20