Planleggingsdager 2016/2017

På disse dagene er Helgerud menighetsbarnehage stengt:

 

For året 2017/2018 er det satt opp følgende dager:

Fredag 18. august

tirsdag 2. januar 2018

fredag 16. mars

fredag 18. mai