Planleggingsdager 2018/2019

På disse dagene er Helgerud menighetsbarnehage stengt:

 

For året 2018/2019 er det satt opp følgende dager:

fredag 17.08.18

fredag 26.10.18 

onsdag 02.01.19

fredag 15.03.19

fredag 31.05.19