Søke barnehageplass

Helgerud menighetsbarnehage har søskenprioritet. Fristen for å søke er 1. mars

Søknaden sendes inn via Bærum kommunes side