Utelek

Vi har gjort oss noen tanker om uteleken

Helgerud menighetsbarnehage har fått nye leker (og barn) siden denne presentasjonen ble laget. Men tankene våre rundt uteleken er de samme:

Utelekeplassen 

 

Ellers noen av nyhetsartiklene som omhandler uteleken vår:

Ute i all slags vær!

Snø! 

Vår

Sandkasselek