Merkedager og tradisjoner

Vi har mange tradisjoner i Helgerud menighetsbarnehage. De to viktigste er nok førjuls- og sommerfestene våre, en lørdag i desember og en i juni. Da inviteres foreldre og storfamilie til forestilling og fest. Ellers er det flere dager å merke seg.

Lokale tradisjoner 

 • Hauger gård – bli-kjent-tur med foreldre ved start av nytt barnehageår
 • Biblioteket i Sandvika – 4-åringer går på bibliotek ca 1 gang i mnd. De går ned og tar bussen tilbake
 • Svømming  for 5-åringer. De siste årene, har vi benyttet oss av Bærum kommunes gratistilbud om 10 ukers svømmekurs. Kurset arrangeres av Bærumssvømmerne.
 • Tur til brannstasjonen på Bekkestua om høsten i regi av ABB med avslutning på Kalvøya om våren. (5-åringene)
 • Solidaritetsmarkering rundt FN-dagen knyttet til et opplegg fra organisasjonen FORUT
 • Åpent Hus – 4 besøk i løpet av året (oktober, Lucia, Karneval og 17.mai) Vi synger 10-15 sanger
 • Tur til Sæteren gård i desember (4-5åringer)
 • Vi henter vårt eget juletre på hagesenteret
 • Nissefest med grøt
 • Vinteraktivitetsdag 
 • Gudstjenester – barnehagegudstjenester før jul i tillegg til en høymesse hvor vi medvirker med 3-5 sanger
 • Fasteprosjekt – fra karneval til påske, himmelfart og pinse
 • Overnattingstur for førskolebarna i juni
 • Forestilling og fest før jul og sommer