Høstmoro

Det er fremdeles mange blader igjen på trærne. Vi gjør noe med saken!