Grublegruppa på tur til brannstasjonen

Hvert år deltar førskolegruppa på Asker og Bærum Brannvesens brannvernopplæring. Opplegget innebærer bl.a. en tur på Bekkestua brannstasjon.