Årstidstre

Barna har malt et stort tre som skal henge på avdelingen. Gjennom året skal vi følge med på hva som skjer i naturen og se om ikke treet vår kan skifte utseende det også. For tiden har vi grønne blader og lilla plommer hengende.

Forrige uke var barna på tur i skogen like ved barnehagen. De fant bl.a. nøtter og kongler. Noen av konglene var blitt spist på av ekorn. Dyr i skogen blir tema på noen av samlingene fremover.

  

Følg med på treet her