Skikk og bruk

Frem til 17.mai har vi fokus på skikk og bruk. Vi skal bl.a. håndhilse på hverandre når vi kommer om morgenen og når vi går på ettermiddagen. Det gjelder både voksne og barn.

Vi skal også snakke om bordskikk, øve oss på å bruke kniv og gaffel og være høflige med hverandre. Det er om å gjøre å være godt forberedt på eventuelle invitasjoner til lunsj på slottet...