Lek

Vi vil at alle barn skal ha en venn i barnehagen og oppleve glede og mestring ved å leke sammen med andre. Barnehagen skal ha lekemiljøer som gir barn med særskilte utfordringer rom og muligheter for å være den beste versjonen av seg selv i lek og samspill med andre

Det finnes mange slags lek. Frilek og organisert lek.

Byggelek (LEGO, kapla, klosser, tepper&puter....), rollelek (butikk, mor&far, dyrehage....), hermelek, parallellek, spill (Ludo, UNO, stigespil...), lek med regler (gjemsel, hauk og due, paradis, fotball...)

Og alt må læres. Da må vi voksne av og til styre leken. Slik som her