Realfag

Vi vil at alle barn skal oppleve undring og glede knyttet til matematikk og naturfag

Telling og kvantifisering
Telling, antallsord, tellesystemer, tallsystemer og regning.

Lokalisering

Finne fram, orientere seg i rommet, lokalisering og plassering.

Måling

Sammenligninger, måleenheter og målesystemer, lengde, areal, volum, tid, vekt og penger.

Design

Former, figurer, mønster og symmetri, arkitektur og kunst.

Lek og spill
Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel, strategispill, terningspill, puslespill. 

Forklaring og argumentasjon
Begrunnelse og forklaring, resonnementer og logiske slutninger.

Solem & Reikerås, "Det matematiske barnet" (2001) s. 12–13

 

Her er noen artikler som illustrerer hvordan vi jobber med emnet:

Antall, rom og form, progresjonsplan

Natur, milø og teknikk, progresjonsplan

Tegneskole

Mønste

Magneter og matematikk (Geometri)

Årstidstre (Naturfag) 

Skogstur (Naturfag)

Fatte matte