Tegneskole/Torsdagssamling

Tegneskole er en aktivitet for 3-5-åringene (stjerne-, melke-, og grublegruppene).  
Barna tegner, maler, klipper, limer og bretter papir mm. Kazumi tar seg av tegneskolen. Hun har med seg ideer og opplegg fra sin japanske førskolelærerutdanning.

I Kapittel 3, fagområdene i Rammeplanen:

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

3.7 Antall, rom og form

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Tegneskoleplanen er tilpasset både progresjonsplan/månedstema i barnehagen, årstid og barnas interesse. 

Progresjonsplaner 

 

HER ER GLIMT FRA OPPLEGGET HØSTEN 2015. TEMA VAR EPLE

 

 

 

 

Reference:

 

Brettpapir

http://en.origami-club.com/