Varmmat i barnehagen

I brukerundersøkelsen ble det uttrykt ønske om mer matservering i barnehagen vår. Dette har vi nå imøtekommet med å innføre en varmmat dag som et prøveprosjekt fra og med 01.04.19 Fra og med september 2019 serverer vi også havregrøt en dag i uka.

Randi kommer fra en barnehage der de hadde et spesielt fokus på ernæring og måltider, og hun har derfor masse kunnskap på dette området. Barnehagen hadde et fullkosttilbud. Hun tar med meg disse erfaringene inn i vår barnehage og tilpasser det til vårt barnehagetilbud.

Vi vil følge de anbefalinger Helsedirektoratet kommer med i forhold til matservering i barnehager og det vi finner om måltider i Rammeplanen for barnehager.

Det er Randi, sammen med Grublegruppa, som har ansvaret for matlaging, dekking av bord, servering og oppvask. Det blir mat med rene råvarer, ingen ferdigprodukter, variert og vi tar selvsagt hensyn til spesielle behov og allergier.

Tanken er at Grublegruppa skal få kunnskap om:

 • Råvarer
 • Fra jord til bord (generell matkunnskap)
 • Teknikk, mengder – bruke, kniv, rot skreller, mengder mm. 
 • Egen smak – tørre prøve, utforske nye smaker
 • Mestringsglede

Mat- og matkunnskap er livslang læring – gode vaner og opplevelser vi gir barna i førskolealder, vil tre frem i voksen alder. Vi vil ha fokus på følgende:

 • Matglede – IKKE MAS VED BORDET!
 • Fokus på at alle skal smake men det er lov til å spytte ut (ved å smake hver gang vil de etter hvert tilpasse seg det meste av maten vi serverer)
 • Den gode samtalen – atmosfæren er viktig
 • Lov til å «grise» - kjenne på maten med fingrene
 • Voksne skal være gode forbilder, sitte i ro ved bordet, spise den samme maten som barna, fremsnakke maten, veilede, støtte
 • Samtaler om hva det er vi spiser, råvarene det inneholder, smaken (søtt surt, salt, sprøtt, seigt, farger etc.)
 • Skape gode vaner i forhold til opprydding
 • Barna skal forsyne seg selv, men få hjelp til å forsyne seg adekvat, vente på tur
 • Barna skal få bruke kniv og gaffel – øve på å dele opp selv

 

Erfaring viser at:

• Det er vanlig at noen barn må smake på ny mat fra 8 – 10 ganger før de liker det

• Barn er ofte mer åpne for å spise nye og andre matvarer i barnehagen – enn hjemme

• Smak og preferanse utvikles etter de smakene barnet eksponeres for

• Det er lettere å introdusere ny mat i samvær med andre