Bærum kommunes kvalitetsplan II 2018-2021

Mestring og selvhjulpenhet –forebygging og tidlig innsats

 • Standard for språkarbeidet i Bærumsbarnehagene
 • Psykisk helse
  Psykologisk førstehjelp
  Barn i risiko
  Vold og seksuelle overgrep
 • Egenledelse i lek
 • Barn med stort læringspotensiale
 • Digitale verktøy arbeid med barna
 • Klimakloke barnehager
 • Overgang barnehage-skole/SFO