Kvinnedagen i barnehagen

Vi ønsker selvfølgelig å markere den internasjonale kvinnedagen også hos oss!

I barnehageloven er det fastslått at barnehagen skal fremme demokrati og likestilling. I første punkt i rammeplanen for barnehager står det blant annet at jenter og gutter skal ha like muligheter.

I den anledning hadde vi tenkt å illustrere konkret, hvor urettferdig det ville vært om vi voksne skulle belønnet guttene mer enn jentene. 

I dag skulle alle barna få "betalt" etter endt ryddejobb før lunsj. De skulle få hver sin godteribil. Dvs, alle guttene fikk en hel bil, jentene fikk en halv. Vi hadde regnet med en storm av høylytte protester, med indignerte utrop, som "URETTFERDIG!" og "HVORFOR FÅR VI SÅ LITE?" 

Hverken gutter eller jenter protesterte, så da måtte vi voksne problematisere litt. Forklaringen vi fikk, var at vi var så mange jenter, at vi måtte dele på bilene, så ALLE fikk litt i alle fall. 

Vi får trøste oss med, at empati og omsorg i allefall er godt utviklet, så får vi jobbe videre med likestilling. Hver dag. Hele året. I barnehagen og hjemme.

Gratulerer med dagen, gutter og jenter! 

PS - jentene fikk en halv bil til, etter markeringen. DA kom det protester fra noen gutter, som syntes det var vanskelig, at jentene fikk 2 ganger! Vi skal jobbe mer med brøkregning og andre matematiske begreper også 😉