Omsorg

Vi er så heldige å ha en avdeling med barn fra 1-5 år. I ukene etter sommerferien, med oppstart av nye, ofte små barn, er de store barna en viktig ressurs.

Selv om vi er bortskjemt med god bemanning, er det ikke til å stikke under stol, at de store barna er en god hjelp i den nye hverdagen. Vi gleder oss over evnen de viser til å ville hjelpe, trøste og leke med de minste barna. Noen av de store er minstebarn hjemme og får nå vist ansvar i barnehagen.

Omsorg går i arv.