Vi er godt i gang! (klapp-klapp)

Leke gjør vi dagen la-ang! (Og synge skal vi også etterhvert - klapp-klapp)

Vår nye førskolelærer Solveig er på plass, alle nye barn - og foreldre -  har begynt å se konturene av en ny hverdag. De ikke fullt så nye barna finner hverandre igjen, savner de som har sluttet og tar seg av de nye som begynner. Det er mye god omsorg å observere!

Vi har nye morgenrutiner. Barnehagen sørger for rene håndklær hver dag. Barn og foreldre må bare huske å bytte hver morgen, før håndvask. Vi har ikke hatt mye sykdomsfravær før, men prøver likevel om det ikke kan bli enda bedre med dette.

Åpningstiden er også forandret. Vi har nå åpent til kl 1700.

Livet er fullt av forandringer.

Mandag er alle de ansatte tilbake fra ferier og vi fortsetter reisen mot en god hverdag for alle, store som små.