Radonmåling i barnehagen

Det har vært mye fokus på radonmålinger i mediene for tiden. NRK bl.a. har kjørt flere reportasjer.

Vi har hatt flere målinger hos oss (1998, 2010, 2014). Årsmiddelverdiene ligger i snitt på hhv 45 Bq/m3, 36 Bq/m3 og 43,25 Bq/m3, dvs. godt under tiltaksgrensen for årsmiddelverdi på 100 Bq/m3.

 

 

Se mer på NRK