Ryddetid!

Utrolig hvor mye kjekkere det er å rydde man-fre mellom kl 8-16... Lekeskuret ble tømt og kostet i dag.

Ødelagte leker ble kassert, sandkasseleker omplassert (siden vi ikke har sandkasse nede lenger) og parkeringsplasser for sykkel-og bilparken forsøksvis lansert langs veggene, ikke midt på gulvet. Nå slipper vi forhåpentligvis å tømme skuret for samtlige kjøretøy for å komme til lekene på hyllene. Fint ble det, så får vi se hvor lenge det varer...