Forstå matte - med hele kroppen

Det er ikke nok å kunne telle. Vi må blant annet forstå betydningen av hvilket antall de ulike tallsymbolene representerer, altså hvor mange er "1" eller "5". ("Hvordan fatte matte" av Anne Lene Johnsen og Elin Natås)

I et forsøk på å forstå sammenhengen mellom antall og symbol (terningsymbol i dette tilfellet), lekte vi terningstafett i ungdomssalen. 

4- og 5-åringene ble delt i to lag og måtte trille terning og hoppe frem så mange matter, som terningen viste. 

Lekende lett for noen, litt mer utfordrende for andre. Uansett var det gøy å leke.