25 års jubileum!

Vår styrer, Astrid Paulsen, har jobbet 25 år i Helgerud menighetsbarnehage! 

Dette ble markert i dag, søndag 2. september, både i gudstjenesten og på kirkekaffen ute på kirketunet. Menighetsrådet takket for mange års arbeid og en veldig godt fungerende barnehage, som bidrar både musikalsk og kunstnerisk i menigheten.Takk for innsatsen - så langt - Astrid. Barnehagen ville ikke vært så bra uten deg!  Vi håper på maaaange år til sammen 😊